* پروژه Juno Network (JUNO) قصد دارد در تاریخ 13 ژانویه (23 دی) از نسخه V1 صرافی غیرمتمرکز (DEX) خود رونمایی کند
 
 * این صرافی بر بستر اکوسیستم Cosmos فعالیت کرده و دارای قابلیت AMM یا بازارساز خودکار می باشد.
* توکن این پروژه تنها در صرافی غیرمتمرکز Osmosis لیست شده است.