* پروژه DeRace (DERC) اعلام کرد تا پایان ماه ژانویه (11 بهمن) NFT های Mystery بازی خود را در بازار های NFT به فروش خواهند رساند-

* این NFT ها به گفته تیم توسعه دهنده نقشی اساسی در اکوسیستم این پروژه بازی خواهند کرد.
* همچنین این بازی قرار است در همین مدت امکان مسابقه و نبرد میان بازیکنان را فعال کند.